Airtrim Sport

Airtrim är en fukt/värmeväxlare som tar tillvara utandningsluftens fukt och värme. Vid inandning värms luften redan i filtret, och på så sätt skyddas luftvägarna mot kylan. Två filter medföljer; ett sportfilter, som är framtaget för vinterträning, och ett racingfilter som ger mindre värme än sportfiltret, och som även ger lägre andningsmotstånd.

550,00 kr

Beskrivning

Airtrim är en fukt/värmeväxlare som tar tillvara utandningsluftens fukt och värme. Vid inandning värms luften redan i filtret, och på så sätt skyddas luftvägarna mot kylan. Två filter medföljer; ett sportfilter, som är framtaget för vinterträning, och ett racingfilter som ger mindre värme än sportfiltret, och som även ger lägre andningsmotstånd.