Klubbträff online i vår webshop

Är ni intresserade av en klubbträff i vår webshop med fina erbjudanden under 2 dygn? Kan också kombineras med fysisk klubbträff om avståndet till butiken tillåter.

Utse i så fall en kontaktperson i föreningen som mailar sina uppgifter till Lucyna hos oss, lucyna@smsport.se
Lucyna kontaktar sedan och informerar om hur det går till och hur ni marknadsför detta i er förening.

Max två gånger per år och förening.
Välkommen med en intresseanmälan!