Rysslands invasion av Ukraina – Vårt lilla bidrag

Rysslands invasion av Ukraina har påverkat oss alla. Två av oss som arbetar på SM Sport har 4 klubbkamrater från Ukraina. Dessutom har en av våra klubbmedlemmar från Belarus fängslats för att ha protesterat mot kriget. Det finns ganska många orienterare från Ukraina som springer för svenska orienteringsklubbar.

SM Sport säljer det rysktillverkade kompassmärket Moscow. Det känns inte bra och ingen kan göra allt, men alla kan göra lite.

Vi har rätt så mycket Moscow i lager sedan tidigare eftersom det varit problem med Silvas kompasser och vi får inte in några Silva förrän senare i vår. Vi köper inte in några flera Moscowkompasser så länge det finns sanktioner mot Ryssland och det kan bli långvarigt. För varje Moscowkompass vi säljer så kommer vi att avsätta 100 kr som sätts in på UNHCR:s hjälp till Ukraina. Detta betalar vi in efter varje månadsslut tills vi inte har några Moscowkompasser kvar. Då bidrar vår slutförsäljning av Moscow till ett gott syfte. Vi vet att våra kollegor i branschen har liknande funderingar.

Med hopp om en snar fred i Ukraina!