Återkallelse laddare till LEDX

LEDX har upptäckt att ett fåtal av batteriladdare, modell PCH20-3C, som har sålts mellan 170901 och 171130 har ett tillverkningsfel. Har du en av dessa laddare ska du få den utbytt av LEDX. Läs mer i filen nedan för att se om du är drabbad.

Meddelande om återkallelse 180909-2